Inden du skriver dit pitch er der nogle overvejelser du bør gøre dig, så du får det optimale ud af dit pitch. Særligt tre ting skal du gøre; fastlægge målgruppen, definere et konkret mål med dit pitch og tage højde for de forhold du skal pitche under. Hvordan du gør det, kigger vi nærmere på i denne artikel.

Målret dit pitch til den du pitcher til

Det første du skal overveje før du skriver dit pitch, er hvem du pitcher til. Hvem skal du overbevise eller sælge noget til? Måske kender du modtageren på forhånd, men hvis du ikke gør, er det en god idé at definere en modtagerprofil, som du kan have i tankerne, når du skriver dit pitch. Det betyder nemlig, at du kan målrette indholdet i dit pitch til modtageren. Så, er det en potentiel kunde, mulig investor eller kommende projektpartner du skal pitche til?

Pitcher du til en potentiel kunde er det afgørende at du f.eks. taler til vedkommendes behov og fortæller om fordelene ved dit produkt frem for andre løsninger. Taler du til en mulig investor skal du også fokusere på idéens forretningsmæssige potentiale, skaleringsmuligheder og teamet der står bag idéen. Er det derimod en mulig projektpartner du skal tale til, så er de formentlig særlig interesseret i hvilke konkrete opgaver og aktiviteter de kan hjælpe med at udføre for at nå visionen.

For at målrette dit pitch til modtageren, er det nyttigt at undersøge eller vurdere personens forudgående viden, holdninger og eventuelle fordomme om det emne og det projekt du pitcher. Hvis modtageren f.eks. har forudgående viden om emnet kan du udnytte dette og tale ind i den viden og verden som personen allerede kender. Kender personen derimod intet til emnet, bør du tage højde for dette og starte helt fra begyndelsen – også selvom du synes det kan virke basalt.

Læs også artiklen: Pitching er ikke raketvidenskab

Som en sidste ting at overveje i forhold til modtageren er, at vurderes vedkommendes mål for at høre dit pitch. Det gør du ved at besvare spørgsmålet: What’s in it for him? Når du har besvaret dét spørgsmål, er næste naturlige spørgsmål hvordan du vil forholde dig til det. Hvordan matcher hans mål med dine egne i situationen? Kan du imødekomme dem, vil du afvise dem eller skal du indgå i en forhandlingssituation? I langt de fleste tilfælde vil det sidste være tilfældet, så parterne skaber en win-win situation for hinanden.

Sæt konkrete mål for dit pitch

Før du kan indgå effektivt i eventuelle forhandlinger, skal du forud have overvejet dine egne mål med at pitche. Pitching handler helt overordnet om at overbevise eller sælge, men det er ofte nyttigt også at et helt konkret mål når du pitcher. Det handler derfor om at spørge sig selv; hvad vil jeg gerne opnå med at pitche i den aktuelle situation? What’s in it for me? Er det at få et nyt og længere møde med den mulige investor? Er det at få lov til at sende et tilbud til den potentielle kunde? Er det at få sparring omkring en vigtig beslutning eller..?

Pointen er at du bør have et så konkret mål som muligt med dit pitch. Ellers risikerer du at personen du pitcher til, nikker til hvad du siger, uden at du opnår andet end et mentalt klap på skulderen. Det er ligesom at have sagt alt det rigtige til pigen i baren, men undlade at spørge om hun vil med dig videre eller med ud at spise en dag. Og det er ærgerligt hvis begge parter egentlig gerne ville mere end blot at chit-chatte. Gør derfor op med dig selv, hvilket resultat du ønsker og realistisk kan opnå gennem dit pitch – og husk så at spørge efter det, hvis det kræver et svar eller handling fra den person du pitcher til!

Kend indholdskrav og tidsrammen

Når du har fundet ud af hvem du retter dit pitch imod og hvad du ønsker at opnå, er det tredje element du skal overveje, om der er særlige forhold eller omstændigheder du skal tilpasse dit pitch til. I nogen pitch-situationer vil der f.eks. være eksplicitte eller implicitte forventninger til hvad dit pitch skal indeholde. Eksempelvis forventer en investor næsten altid, at du fortæller om mulige indtjeningskilder, teamet bag idéen og hvor langt du er i realiseringen af idéen. Sådanne og lignende forventninger skal du naturligvis tage højde for så godt og naturligt, som muligt.

Et grundlæggende vilkår for ethvert pitch er tidsbegrænsningen. Nærmest per definition er du underlagt en tidsramme, det vil sige en grænse for hvor langt tid du maksimalt må præsentere. Dette er tit tilfældet i forhold til aftalte mødesituationer og i mange idékonkurrencer, men også hvis du selv har en bagkant inden næste møde. Et eksempel på tidsbegrænsning er det pitch du laver på Startup Weekend, som om fredagen skal gives på 1 minut og om søndagen typisk på 5 minutter. Færdig, punktum. Det er vilkåret. Det betyder at hvis du pitcher ud over de 5 minutter, så snakker du ikke længere til et publikum eller dommerpanelet, ganske enkelt fordi mikrofonen bliver slukket. Derfor er det vigtigt at du overholder tidsrammen, så du når at præsentere alle dine væsentlige pointer.

Så er du klar til at skrive dit pitch!

Når du har taget stilling til de tre nævnte ting – modtagerprofil, konkrete mål og særlige omstændigheder – er du bedre stillet i forhold til at skrive dit pitch. Og hvis du holder dem in mente undervejs, kan de guide dig til at vælge det rette indhold, konstruere overbevisende argumenter og skrive effektive formuleringer med det rigtige ordvalg.

Så lav de ovenstående overvejser og start med skrive dit pitch med det samme! Pitcherific hjælper dig på vej. Pitcherific.com

Lauge Vagner Rasmussen

Lauge Vagner Rasmussen

Lauge Vagner Rasmussen is the co-founder of Pitcherific and associate professor at the University of Aarhus, where he teaches entrepreneurship and pitching. Email him at lauge@pitcherific.com

comments powered by Disqus