Dette er det første blogindlæg i serien på seks til virksomheden, der ønsker at få spredt en effektiv og positiv kommunikation ud i både salgstræningen og i mødekulturen.

Du kender måske til en lignende situation, hvor du har brugt meget krudt på at sætte nye sælgere og trainees ind i, hvordan I bærer jer ad i virksomheden. Det varer imidlertid ikke længe før du, når du går rundt og lytter til diverse samtaler, oplever, at folk stikker i alle retninger, opfinder deres egne metoder, og at hele det væsen, som du gav liv til for få uger siden, nu mest af alt minder om en skizofren, der har mistet sin medicin.

Gevinster ved vidensforankring af virksomhedens kommunikation

Jeg behøver muligvis ikke at minde dig om, hvad du kan få ud af at optimere processen. Det var jo højst sandsynligt en af tankerne med din indledende workshop at give de nye medarbejdere et fælles udgangspunkt at forholde sig til.

Men nu gør jeg det lige alligevel, for så har vi nemlig to gode argumenter for, hvorfor vi bør forsøge at ændre lidt på tingene.

1) Når de arbejder efter det aftalte mønster, er det lettere for dig at hjælpe den enkelte med gode råd, og de forstår også lettere, hvad det er du siger, når I snakker om at optimere de enkelte dele. En fælles forståelsesramme betyder alt.

2) Når du får medarbejderne til at arbejde efter de samme mønstre, er det nemmere at rette op på eventuelle fejl på de fælles møder. Du spilder ikke unødig tid, fordi du skal coache hver enkelt medlem af gruppen.

Årsager til at folk glemmer

Folk glemmer. Det kan være svært at give en helt klar statistik for, hvor mange procent af den oprindelige information der går tabt under indlæringen, og hvor meget der er forsvundet, efter et bestemt tidsrum er passeret. Og årsagen er, at folk er forskellige. Men der kan alligevel fremhæves en række pointer i forhold til vidensforankring. Denne liste er udformet af Will Thalheimer, Ph.D. og ekspert i indlæring. Han understreger, at det ikke er en udtømmende liste, men at den viser, at folk glemmer i varierende grad på baggrund af:

  1. Hvilket materiale der skal læres – historier er eksempelvis lettere at huske end nonsens, og relevant indhold er lettere at huske end irrelevant.

  2. Vedkommendes viden om emnet på forhånd – folk, der har en grundviden, husker flere ting end andre, der starter helt fra bunden.

  3. Hvor motiveret man er for at lære – lysten til at lære gør en bedre til at huske.

  4. Hvor effektfulde læringsmetoderne er – at have sparringspartnere, der giver feedback, er ofte bedre end at sidde med det hele selv.

  5. Hvilke kontekstuelle stikord der bruges for at huske – det lapper lidt over med det første punkt. Hvis man kan bruge sin viden i historier eller eksempler, hænger det bedre ved.

  6. Hvor lang tid indlæringen skal bevares

  7. Hvor meget man træner – du husker tingene længere, hvis du holder din viden ved lige med efterfølgende og vedvarende træning.

Det er helt forståeligt, at du bliver irriteret, når du oplever at folk ikke gør, hvad du har bedt dem om i første omgang. Men realiteterne er bare, at mennesker ikke har hukommelse som elefanter.

Hvad der kan gøres

Som virksomhed bør I kigge på listen ovenfor i forsøget på at lave et “fabeldyr”, der er halvt elefant og halvt menneske, og en vidensforankring kan finde sted. Hvad folk kender til emnet på forhånd kan I imidlertid nok ikke gøre så meget ved, og hvor motiveret de er for at lære kan også være svært at håndtere. Lysten, der driver værket, skal jo helst komme indefra, og et bonussystem kan derfor for nogen være den forkerte drivkraft, imens det selvfølgelig virker for andre. Hvis vi i udgangspunkt går ud fra, at man som virksomhed vil have at de ansatte husker hvad der læres på en workshop så langt tid som muligt, handler det altså om at optimere de resterende punkter.

Det kan være at materialet kan forsimples, eller at I kan bruge nogle bedre eksemplificeringer og historier til at skabe et mere befordrende kontekst at huske tingene på.

For at vedligeholde sin viden kræver det, at man træner den ofte. Måske er der ikke ressourcer til at føre folk igennem den samme workshop måned efter måned, og faktisk er det ikke så hensigtsmæssigt, når folk glemmer i varierende grad. Det kan hurtigt blive kedeligt for mange, og så ryger motivationen og meningen med det hele. Men at man ofte bliver gjort opmærksom på, at bruge en bestemt skabelon, hvor man forholder sig til de samme spørgsmål og den samme struktur, kan være en stor hjælp.

Hvis du savner inspiration til hvordan du kan strukturere dine workshops i forhold til at gøre træningen mere effektiv, så prøv at udforske emnet “Spaced Repetition”. Vi kan anbefale denne introduktion af Osmosis:

Vi kan også hjælpe med dig med at gøre forankringen og træningen nemmere. Det kan du læse mere om på vores “Pitcherific til virksomheder”1 side.

Mads Damsø

Mads Damsø

My big interest is to better the communication between people. I hope my background, combining studies of Comparative Literature and Journalistic Communication, where analyzing the great stories and learning how to tell them, becomes handy.

comments powered by Disqus