Velkommen til det første af en række på i alt seks blogindlæg, der henvender sig til den underviser, som arbejder med pitching i klasselokalet. I de følgende uger kan du blandt andet læse om, hvordan du lærer eleverne at tøjle deres nervøsitet, engagerer deres publikum, håndterer kritisk feedback, gør sig klar til pitching foran fremmede og hvordan du kan hjælpe deres gode ideer videre efter deres pitch i klassen.

Men først og fremmest kan du her læse en indledende artikel om, hvad der gør sig gældende i forbindelse med pitching, og hvad du skal holde et særligt fokus på som underviser.

Kort og skarpt

Når der trænes i pitching, sker det med det formål at kunne overlevere viden på en hensigtsmæssig måde. Hvad enten det er et afsluttende eksamensprojekt eller en idé, der i bedste fald skal bæres videre ud i den virkelige verden. Alt for mange gange sker det, at det gode arbejde er spildt, hvis man ikke får fremlagt projektet på en ordentlig måde.

En pitch er således en disciplin, der består at to dele. Indhold og form. Indholdsmæssigt må pitchen ikke blive for omfattende, eller tage for lang tid at fremføre, fordi det sætter publikum af. Man vækker i stedet interessen hos sin tilhørere ved at fortælle om sit projekt kort og skarpt. Der tyndes ud i det unødvendige fyld og sørges for ikke at udtømme emnet fuldstændigt, så der i stedet bliver gjort plads til opklarende spørgsmål, og at en dialog kan opstå på den baggrund. Netop dét hjælper Pitcherifics digitale pitch-træningsværktøj med. Med den kan eleverne lære at mestre indholdet af deres pitch, og træne den mundtlige præsentation, så de bliver trygge i deres budskab. Dine elever kan kvit og frit stifte bekendtskab med pitch-værktøjet her, og vi hjælper gerne din klasse i gang. Det kan du læse mere om her.

Undervisning i skuespil

Indholdet af pitchen bliver imidlertid gjort til skamme, hvis man ikke forstår at indtage den scene, man står på. Det nytter ikke noget at bare gå op og lire ordene og indholdet af, eller være så nervøs, at man forsøger at gå i et med vægtæppet bagved. Alle kender også til de elever, der støtter sig for meget til deres PowerPoint, hvor de har lagt deres viden op på og nærmest bare står og læser op med ryggen til resten af klassen. Den går ikke, og da slet ikke hvis eleverne skal være forberedte på den pitching-virkelighed, der udspiller sig udenfor klasselokalets trygger rammer.

Op gennem skolerækkerne synes nogle elever måske, at der har været større fokus på indholdet, af det man fortæller, end selve fremførelsen. Indholdet er stadig utrolig vigtigt og ligesom basis for overhovedet at stille sig op og fortælle noget i første omgang. Men uden at kunne fortælle tingene på en interessevækkende måde er der ikke mange, der gider at bruge deres tid på at høre efter. Det giver derfor god mening, at en underviser, der vil hjælpe eleverne med at blive bedre til at pitche, har et stort fokus på selve formen, og hvordan man udfører tingene i praksis. Altså skal der naturligvis stadig holdes øje med det sædvanlige, HVAD det er, eleverne siger, men dernæst særligt HVORDAN det er de fortæller det. På den måde lærer eleverne at trække viden ud af en lang proces, de bliver klar til diverse eksamener og det videre arbejdsliv.

Med disse to, korte indspark gør vi klar til at dele mere praktisk viden om pitching i din undervisning. Læs mere på bloggen og følg med i de næste par uger.

Mads Damsø

Mads Damsø

My big interest is to better the communication between people. I hope my background, combining studies of Comparative Literature and Journalistic Communication, where analyzing the great stories and learning how to tell them, becomes handy.

comments powered by Disqus