Dette er den sjette artikel i serien på seks, til underviseren, der beskæftiger sig med pitching i klasselokalet.

Som afslutning på rækken af indlæg vil du her blive ført ind i, hvad du skal være opmærksom på, efter at eleverne har fremført deres pitch.

I kølvandet på en pitch

Som underviser faciliterer du som regel elevernes idéudvikling fra den spæde start og frem til en præsentation, det kunne i nogle tilfælde også være en eksamen. Hvis det fremlægges som rammerne, at det hele afsluttes med en pitch, hvilket er naturligt givet skolesystemets opbygning, med årene der kommer og går, hvor nye klasser starter, og eleverne også skal deltage i andre fag, anskuer både du og eleverne måske pitchen som slutmålet for deres proces.

Der er selvfølgelig tilfælde, hvor ideen eller produktet, som eleverne har udarbejdet, af den ene eller den anden årsag ikke er levedygtigt uden for undervisningens rammer. Men betyder det, at alle elevernes projekter partout må slutte med en eksamen? (det utænkelige for nogen kunne jo ske – at eleverne får en brandgod idé)

Dyrk deres drøm

Som du også har lært dem undervejs i processen frem mod pitchen, er pitchen i sig selv jo ikke det vigtigste. Pitchen er et værktøj, der skal generere interesse og engagere nye samarbejdspartnere. Pitchen er en situation, hvor man snakker til og med et udvalgt publikum, hvor man får gylden feedback, der kan skærpe et produkt, så det kan udvikles og vækkes til live. Pitchen er altså blot et komma, ikke et punktum. De gode ideer må og skal naturligvis hjælpes videre.

Systemet er her den klare udfordring. For både du som underviser har forpligtigelser i forhold til din arbejdsplads, og eleverne har nye opgaver i forhold til den videre undervisning. Tiden kan altså være knap for begge parter. Men den inspirerende lærer kæmper altså for at skabe et rum, hvor drømmene kan leve videre.

Du kan måske helt ekstraordinært, en gang imellem, om eftermiddagen eller aftenen, finde plads til en art møde i et lokale på skolen, hvor du kan sparre med eleverne og følge deres progression. Det giver god mening, at det er dig, der står for det, eftersom du kender deres situation, hvor de kommer fra, og hvor de vil hen. Men har du ikke selv tiden, kan du måske hjælpe dem med at finde en ekstern mentor, et godt råd er at lede i blandt universitetsstuderende, og ellers hjælpe dem lidt med at researche på de lokale vækstlagsmuligheder, det kunne være at række ud til lokale erhvervsråd eller sætte dem op i et væksthus.

At blive klog på alle skridt på én gang inden for iværksætteri kan være svært at have i hovedet som et ungt menneske, der bare har en god idé. Øs derfor ud af din erfaring og viden og ræk dem en hjælpende hånd.

Hvis du er blevet mere interesseret i pitching, kan du heldigvis læse mange flere interessant indlæg her på bloggen.

Mads Damsø

Mads Damsø

My big interest is to better the communication between people. I hope my background, combining studies of Comparative Literature and Journalistic Communication, where analyzing the great stories and learning how to tell them, becomes handy.

comments powered by Disqus