Her skal du beskrive de alternative løsninger til din approach. Der er mange spørgsmål, man kan besvare i denne del, men det vigtigste er: Hvorfor er din approach bedre end andre? For at komme frem til et svar på det spørgsmål, kan det være relevant at spørge sig selv:

  • Hvilke andre løsninger er der?
  • Hvilke behov vil de andre løsninger afhjælpe?
  • Hvad er sandsynligheden for at disse vil lykkes?
  • Hvilke fordele og ulemper er der afledt af disse andre løsninger?
  • Hvilke resurser kræver de, og hvilke vil du anbefale?

Og nu tænker du, hvis jeg skal begynde at skrive om andre løsninger, så bryder jeg med 1:1 reglen. Men nej. Du skal nemlig konsekvent beskrive de andre løsninger i relation til din egen approach og fremhæve, hvorfor din idé er bedst.

Eksempel (counterplan med fed):

  • Ifølge en rapport fra EU-kommissionen, har Forsvaret fra april 2018 og fremadrettet ikke været i overensstemmelse med retningslinjerne fra EU-kommissionen vedrørende persondataforordningen. Dette er et problem, fordi […]. Vi løser problemet ved at rette henvendelse til EU-kommissionen med henblik på en afklaring. I denne forbindelse har jeg lavet en analyse af situationen, der belyser […]. Ved at rette henvendelse til EU-kommissionen indenfor de næste fem dage undgår vi at få en sag på halsen. En anden måde at løse situationen, end med det forslag jeg netop har præsenteret, er ved at […]. Men dette kræver dog en betydelig mængde ressourcer, fordi […], hvorfor det ikke virker sandsynligt at kunne lykkes. Derfor anbefaler jeg mit originale forslag, da det som sagt har en række fordele og ikke kræver ekstra ressourcer.”
Mathias Veis

Mathias Veis

Mathias is schooled in the art of rhetoric and an expert at rhetorical counseling. If you havn't experienced his work as an attendee at one of our pitching workshops, you will find his thoughts and know-how here on the blog.

comments powered by Disqus