Her skal du forklare, hvilke fordele/ulemper din approach vil have. Fordelene skal gøre det interessant for lytteren at handle på det, du foreslår i din approach.

  • Hvilke konsekvenser vil din approach have?
  • Hvilke fordele vil din modtager være mest interesseret i?
  • Hvordan og hvorfor vejer fordelene tungere end ulemperne?

Løsningen er dog ikke bare at informere om flest mulige forskellige fordele. Også selvom det måske lyder fristende. Gå hellere i detaljen med enkelte, der er interessante og relevante for din lytter, samt spejler din indledning.

Eksempel (benefits med fed):

  • Ifølge en rapport fra EU-kommissionen, har Forsvaret fra april 2018 og fremadrettet ikke været i overensstemmelse med retningslinjerne fra EU-kommissionen vedrørende persondataforordningen. Dette er et problem, fordi […] Vi løser problemet ved at rette henvendelse til EU-kommissionen med henblik på en afklaring. I denne forbindelse har jeg lavet en analyse af situationen, der belyser […] Ved at rette henvendelse til EU-kommissionen indenfor de næste fem dage undgår vi at få en sag på halsen.
Mathias Veis

Mathias Veis

Mathias is schooled in the art of rhetoric and an expert at rhetorical counseling. If you havn't experienced his work as an attendee at one of our pitching workshops, you will find his thoughts and know-how here on the blog.

comments powered by Disqus